تبلیغات
علمی - چرا بر مهر نماز سجده می کنیم
علمی
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : علی مهدوی نیا
نویسندگان
نظرسنجی
از کدام یک از معلم های خود راضی هستید


گروهی چنین می پندارند كه سجده بر خاك و یا تربت شهیدان، به معنای پرستش بوده و نوعی شرك است. در پاسخ این پرسش باید یادآور شد كه میان دو جمله: «السجود للّه» و «السجود علی الأرض» تفاوت روشنی وجود دارد. اشكال یاد شده، حاكی از آن است كه میان این دو تعبیر، فرقی نمی گذارند. به طور مسلّم، مفاد «السجود للّه» این است كه «سجده برای خداست»، در حالی كه معنای «السجود علی الأرض» آن است كه «سجده بر زمین صورت می گیرد» و به تعبیر دیگر ما با سجده بر زمین، به خدا سجده می كنیم و اصولاً تمام مسلمانان جهان بر چیزی سجده می كنند در حالی كه سجده آنان برای خدا است. تمام زائران خانه خدا بر سنگهای مسجد الحرام سجده می كنند در صورتی كه هدف از سجده آنان خدا است. با این بیان، روشن می شود كه سجده كردن بر خاك و گیاه و ... به معنای پرستش آنها نیست بلكه سجود و پرستش برای خدا به وسیله خضوع تا حدّ خاك است، همچنین روشن می شود كه سجده «برتربت» غیر از سجده «برای تربت» است. از طرفی ، قرآن كریم می فرماید: «ولله یسجد من فی السماوات والأرض»1 هر كس در آسمان ها و زمین است، برای خدا سجده می كند. و نیز پیامبر گرامی می فرماید: «جعلت لی الأرض مسجداً وطهوراً»2 زمین، سجد گاه و مایه پاكیزگی برای من گردیده است.

بنابراین، «سجده برای خدا» با «سجده بر زمین و تربت» نه تنها كوچكترین منافاتی ندارد كه كاملاً سازگار است؛ زیرا سجده كردن بر خاك و گیاه، رمز نهایت خضوع و فروتنی در برابر خدای یگانه است.

 در اینجا به منظور روشن تر شدن نظریه شیعه، سزاوار است به فرازی از سخنان پیشوای بزرگ خود _ امام صادق علیه السلام _ اشاره نماییم: هشام بن حكم می گوید: از امام صادق علیه السلام درباره آنچه سجده بر آنها صحیح است پرسیدم، حضرت فرمود: سجده تنها باید بر زمین و آنچه می رویاند _ جز خوردنیها و پوشیدنی ها_ انجام گیرد. گفتم: فدایت گردم، سبب آن چیست؟ فرمود: سجده، خضوع و اطاعت برای خداوند است و شایسته نیست بر خوردنی ها و پوشیدنی ها صورت پذیرد ؛ زیرا دنیا پرستان، بردگان خوراك و پوشاكند ، در حالی كه انسان به هنگام سجده ، در حال پرستش خدا به سر می برد، پس سزاوار نیست پیشانی خود را بر آنچه كه معبود دنیا پرستان خیره سر است ، قرار دهد. و سجده نمودن بر زمین، بالاتر و برتر است ؛ زیرا با فروتنی و خضوع در برابر خدای بزرگ، تناسب بیشتر ی دارد.3  این سخن گویا ، به روشنی گواه آن است كه سجده نمودن بر خاك، تنها بدان جهت است كه چنین كاری با تواضع و فروتنی در برابر خداوند یگانه ، سازگارتر است.

چرا مقیّد به سجده بر خاك و یا برخی گیاهان هستیم و بر تمام اشیاء سجده نمی كنیم ؟

همان گونه كه اصل یك عبادت باید از جانب شرع مقدّس اسلام برسد، شرایط اجزاء و كیفیت آنها نیز باید به وسیله گفتار و رفتار بیانگر آن؛ یعنی پیامبر گرامی روشن گردد؛ زیرا رسول خدا، به حكم قرآن كریم، اسوه و نمونه همه انسان های وارسته است. اینك به بیان فرازهایی از احادیث اسلامی كه بیانگر سیره و سنّت پیامبر است می پردازیم كه همگی حاكی از آن است كه پیامبر صلی الله علیه وآله هم بر خاك و هم بر روییدنی ها مانند حصیر سجده می نموده است، درست به همان شیوه ای كه شیعه به آن معتقد است:

 1- گروهی از محدّثان اسلامی در كتب صحاح و مسانید خود این سخن پیامبر را بازگو كرده اند كه آن حضرت، زمین را به عنوان سجده گاه خود، معرفی نموده است، آنجا كه می فرماید: « جعلت لی الأرض مسجداً وطهوراً ؛»4 زمین، برای من، سجده گاه و مایه پاكیزگی قرار داده شده است.از كلمه «جعل»كه در اینجا به معنای تشریع و قانون گذاری است، به خوبی روشن می شود كه این مسأله، یك حكم الهی برای پیروان آیین اسلام است. و بدین سان، مشروع بودن سجده بر خاك و سنگ و دیگر اجزاء تشكیل دهنده سطح زمین، به ثبوت می رسد.

 2- دسته ای از روایات ، بر این نكته دلالت دارند كه پیامبر گرامی ، مسلمانان را به پیشانی نهادن بر خاك به هنگام سجده، فرمان می داد، چنانكه امّ سلمه (همسر پیامبر) از آن حضرت روایت می كند كه فرمود: «ترّب وجهك الله»5 رخسار خود را برای خدا بر خاك بگذار. و از واژه « تّرب » در سخن پیامبر، دو نكته روشن می شود؛ یكی آن كه باید انسان به هنگام سجده، پیشانی خود را بر روی «تراب»؛ یعنی خاك بگذارد و دیگر آن كه این رفتار، به علّت امر به آن، فرمانی است لازم الاجرا، زیرا كلمه «ترّب» از ماده «تراب» به معنای خاك گرفته شده و به صورت صیغه امر، بیان گردیده است.

هشام بن حكم می گوید: از امام صادق علیه السلام درباره آنچه سجده بر آنها صحیح است پرسیدم، حضرت فرمود: سجده تنها باید بر زمین و آنچه می رویاند _ جز خوردنیها و پوشیدنی ها_ انجام گیرد

 3-  رفتار پیامبر گرامی در این مورد، گواه روشن دیگر و روشنگر راه مسلمانان است. وائل بن حجر می گوید:  «آنگاه كه پیامبر سجده می نمود، پیشانی و بینی خود را بر زمین می نهاد.»6 انس بن مالك و ابن عباس و برخی از همسران پیامبر مانند عایشه و ام سلمه و گروه بسیاری از محدّثان چنین روایت كرده اند :« كان رسول الله (صلی الله علیه وآله) یصلّی علی الخمره » 7 پیامبر، بر خمره كه نوعی حصیر بود و از لیف درخت خرما ساخته می شد، سجده می نمود. این سخن، گواه روشن دیگری بر نظریه شیعه است مبنی بر این كه سجده بر آنچه از زمین می روید، در صورتی كه خوردنی و پوشیدنی نباشد، جایز است.

 4- گفتار و رفتار صحابه و تابعان پیامبر نیز گویای سنّت آن حضرت است: جابر بن عبدالله انصاری می گوید: با پیامبر گرامی نماز ظهر می گزاردم، مشتی سنگریزه برگرفته، و در دست خود نگه می داشتم تا خنك شود و به هنگام سجده بر آنها پیشانی گذاردم و این به خاطر شدت گرما بود. سپس راوی می افزاید: اگر سجده بر لباسی كه بر تن داشت جایز بود، از برداشتن سنگریزه ها و نگهداری آنها، آسان تر بود.8 نافع می گوید: «إنّ ابن عمر كان إذا سجد و علیه العمامه یرفعها حتّی یضع جبهته بالأرض». 9 عبدالله بن عمر به هنگام سجده، دستار خود را بر می داشت تا پیشانی خود را بر زمین بگذارد. رزین می گوید: علی بن عبدالله بن عباس به من نوشت: لوحی از سنگ های كوه مروه را برای من بفرست تا بر آن سجده نمایم.10

 5- از سوی دیگر، محدّثان اسلامی روایاتی را آورده اند حاكی از آن كه پیامبر گرامی كسانی را كه به هنگام سجده، گوشه دستار خود را بین پیشانی خود و زمین قرار می دادند، نهی نموده است. صالح سبایی می گوید: پیامبر گرامی ، شخصی را در حال سجده كنار خود مشاهده فرمود، در حالی كه بر پیشانی خود، دستار بسته بود، پیامبر (صلی الله علیه وآله) عمامه را از پیشانی وی كنار زد. 11

عیا

چرا بر تربت سجده می كنیم ؟1389-9-22

 

گروهی چنین می پندارند كه سجده بر خاك و یا تربت شهیدان، به معنای پرستش بوده و نوعی شرك است. در پاسخ این پرسش باید یادآور شد كه میان دو جمله: «السجود للّه» و «السجود علی الأرض» تفاوت روشنی وجود دارد. اشكال یاد شده، حاكی از آن است كه میان این دو تعبیر، فرقی نمی گذارند. به طور مسلّم، مفاد «السجود للّه» این است كه «سجده برای خداست»، در حالی كه معنای «السجود علی الأرض» آن است كه «سجده بر زمین صورت می گیرد» و به تعبیر دیگر ما با سجده بر زمین، به خدا سجده می كنیم و اصولاً تمام مسلمانان جهان بر چیزی سجده می كنند در حالی كه سجده آنان برای خدا است. تمام زائران خانه خدا بر سنگهای مسجد الحرام سجده می كنند در صورتی كه هدف از سجده آنان خدا است. با این بیان، روشن می شود كه سجده كردن بر خاك و گیاه و ... به معنای پرستش آنها نیست بلكه سجود و پرستش برای خدا به وسیله خضوع تا حدّ خاك است، همچنین روشن می شود كه سجده «برتربت» غیر از سجده «برای تربت» است. از طرفی ، قرآن كریم می فرماید: «ولله یسجد من فی السماوات والأرض»1 هر كس در آسمان ها و زمین است، برای خدا سجده می كند. و نیز پیامبر گرامی می فرماید: «جعلت لی الأرض مسجداً وطهوراً»2 زمین، سجد گاه و مایه پاكیزگی برای من گردیده است.

بنابراین، «سجده برای خدا» با «سجده بر زمین و تربت» نه تنها كوچكترین منافاتی ندارد كه كاملاً سازگار است؛ زیرا سجده كردن بر خاك و گیاه، رمز نهایت خضوع و فروتنی در برابر خدای یگانه است.

 در اینجا به منظور روشن تر شدن نظریه شیعه، سزاوار است به فرازی از سخنان پیشوای بزرگ خود _ امام صادق علیه السلام _ اشاره نماییم: هشام بن حكم می گوید: از امام صادق علیه السلام درباره آنچه سجده بر آنها صحیح است پرسیدم، حضرت فرمود: سجده تنها باید بر زمین و آنچه می رویاند _ جز خوردنیها و پوشیدنی ها_ انجام گیرد. گفتم: فدایت گردم، سبب آن چیست؟ فرمود: سجده، خضوع و اطاعت برای خداوند است و شایسته نیست بر خوردنی ها و پوشیدنی ها صورت پذیرد ؛ زیرا دنیا پرستان، بردگان خوراك و پوشاكند ، در حالی كه انسان به هنگام سجده ، در حال پرستش خدا به سر می برد، پس سزاوار نیست پیشانی خود را بر آنچه كه معبود دنیا پرستان خیره سر است ، قرار دهد. و سجده نمودن بر زمین، بالاتر و برتر است ؛ زیرا با فروتنی و خضوع در برابر خدای بزرگ، تناسب بیشتر ی دارد.3  این سخن گویا ، به روشنی گواه آن است كه سجده نمودن بر خاك، تنها بدان جهت است كه چنین كاری با تواضع و فروتنی در برابر خداوند یگانه ، سازگارتر است.

چرا مقیّد به سجده بر خاك و یا برخی گیاهان هستیم و بر تمام اشیاء سجده نمی كنیم ؟

همان گونه كه اصل یك عبادت باید از جانب شرع مقدّس اسلام برسد، شرایط اجزاء و كیفیت آنها نیز باید به وسیله گفتار و رفتار بیانگر آن؛ یعنی پیامبر گرامی روشن گردد؛ زیرا رسول خدا، به حكم قرآن كریم، اسوه و نمونه همه انسان های وارسته است. اینك به بیان فرازهایی از احادیث اسلامی كه بیانگر سیره و سنّت پیامبر است می پردازیم كه همگی حاكی از آن است كه پیامبر صلی الله علیه وآله هم بر خاك و هم بر روییدنی ها مانند حصیر سجده می نموده است، درست به همان شیوه ای كه شیعه به آن معتقد است:

 1- گروهی از محدّثان اسلامی در كتب صحاح و مسانید خود این سخن پیامبر را بازگو كرده اند كه آن حضرت، زمین را به عنوان سجده گاه خود، معرفی نموده است، آنجا كه می فرماید: « جعلت لی الأرض مسجداً وطهوراً ؛»4 زمین، برای من، سجده گاه و مایه پاكیزگی قرار داده شده است.از كلمه «جعل»كه در اینجا به معنای تشریع و قانون گذاری است، به خوبی روشن می شود كه این مسأله، یك حكم الهی برای پیروان آیین اسلام است. و بدین سان، مشروع بودن سجده بر خاك و سنگ و دیگر اجزاء تشكیل دهنده سطح زمین، به ثبوت می رسد.

 2- دسته ای از روایات ، بر این نكته دلالت دارند كه پیامبر گرامی ، مسلمانان را به پیشانی نهادن بر خاك به هنگام سجده، فرمان می داد، چنانكه امّ سلمه (همسر پیامبر) از آن حضرت روایت می كند كه فرمود: «ترّب وجهك الله»5 رخسار خود را برای خدا بر خاك بگذار. و از واژه « تّرب » در سخن پیامبر، دو نكته روشن می شود؛ یكی آن كه باید انسان به هنگام سجده، پیشانی خود را بر روی «تراب»؛ یعنی خاك بگذارد و دیگر آن كه این رفتار، به علّت امر به آن، فرمانی است لازم الاجرا، زیرا كلمه «ترّب» از ماده «تراب» به معنای خاك گرفته شده و به صورت صیغه امر، بیان گردیده است.

هشام بن حكم می گوید: از امام صادق علیه السلام درباره آنچه سجده بر آنها صحیح است پرسیدم، حضرت فرمود: سجده تنها باید بر زمین و آنچه می رویاند _ جز خوردنیها و پوشیدنی ها_ انجام گیرد

 3-  رفتار پیامبر گرامی در این مورد، گواه روشن دیگر و روشنگر راه مسلمانان است. وائل بن حجر می گوید:  «آنگاه كه پیامبر سجده می نمود، پیشانی و بینی خود را بر زمین می نهاد.»6 انس بن مالك و ابن عباس و برخی از همسران پیامبر مانند عایشه و ام سلمه و گروه بسیاری از محدّثان چنین روایت كرده اند :« كان رسول الله (صلی الله علیه وآله) یصلّی علی الخمره » 7 پیامبر، بر خمره كه نوعی حصیر بود و از لیف درخت خرما ساخته می شد، سجده می نمود. این سخن، گواه روشن دیگری بر نظریه شیعه است مبنی بر این كه سجده بر آنچه از زمین می روید، در صورتی كه خوردنی و پوشیدنی نباشد، جایز است.

 4- گفتار و رفتار صحابه و تابعان پیامبر نیز گویای سنّت آن حضرت است: جابر بن عبدالله انصاری می گوید: با پیامبر گرامی نماز ظهر می گزاردم، مشتی سنگریزه برگرفته، و در دست خود نگه می داشتم تا خنك شود و به هنگام سجده بر آنها پیشانی گذاردم و این به خاطر شدت گرما بود. سپس راوی می افزاید: اگر سجده بر لباسی كه بر تن داشت جایز بود، از برداشتن سنگریزه ها و نگهداری آنها، آسان تر بود.8 نافع می گوید: «إنّ ابن عمر كان إذا سجد و علیه العمامه یرفعها حتّی یضع جبهته بالأرض». 9 عبدالله بن عمر به هنگام سجده، دستار خود را بر می داشت تا پیشانی خود را بر زمین بگذارد. رزین می گوید: علی بن عبدالله بن عباس به من نوشت: لوحی از سنگ های كوه مروه را برای من بفرست تا بر آن سجده نمایم.10

 5- از سوی دیگر، محدّثان اسلامی روایاتی را آورده اند حاكی از آن كه پیامبر گرامی كسانی را كه به هنگام سجده، گوشه دستار خود را بین پیشانی خود و زمین قرار می دادند، نهی نموده است. صالح سبایی می گوید: پیامبر گرامی ، شخصی را در حال سجده كنار خود مشاهده فرمود، در حالی كه بر پیشانی خود، دستار بسته بود، پیامبر (صلی الله علیه وآله) عمامه را از پیشانی وی كنار زد. 11

عیاض بن عبدالله قرشی می گوید: رسول خدا مردی را در حال سجده مشاهده فرمود كه بر گوشه عمامه خود سجده می نمود، به وی اشاره كرد كه دستار خود را بردار، و به پیشانی او اشاره فرمود. 12 از این روایات نیز به روشنی معلوم می گردد كه لزوم سجده بر زمین، در زمان پیامبر گرامی ، امری مسلّم بوده است، تا جایی كه اگر یكی از مسلمانان، گوشه دستار خود را روی زمین قرار می داد تا پیشانی خود بر زمین نگذارد، مورد نهی رسول خدا قرار می گرفت.

 6- پیشوایان معصوم شیعه كه از طرفی _بنابر حدیث ثقلین_ قرین جدایی ناپذیر قرآن و از سوی دیگر اهل بیت پیامبرند، در سخنان خود به این حقیقت، تصریح نموده اند: «السجود علی الأرض فریضه و علی الخمره سنّه»13 سجده بر زمین، حكم الهی و سجده بر حصیر، سنّت پیامبر است. و در جای دیگر می فرماید: جایز نیست سجده نمودن جز بر زمین و آنچه می رویاند مگر خوردنی ها و پوشیدنی ها.14

در مرحله نخست فقط سجده بر زمین تشریع گردید و سجده بر غیر آن جایز نبود، و هر چه هم یاران پیامبر (ص) از گرمی سنگریزه‌های مسجد نبوی شكایت می‌كردند رسول گرامی (ص) به شكایت آنان ترتیب اثر نمی‌داد، وحتی اگر شخصی بر گوشه دستار خود سجده می‌كرد، رسول گرامی (ص) آن را از زیر پیشانی او می‌كشید و كراراً می‌فرمود: «ترّب!» یعنی صورت خود را خاك آلود كن

نتیجه از مجموع دلایل یاد شده، به روشنی معلوم گردید كه نه تنها روایات اهل بیت پیامبر، بلكه سنّت رسول خدا و رفتار صحابه و تابعان آن حضرت، بر لزوم سجده كردن بر زمین و آنچه از آن می روید (مگر خوردنی ها و پوشیدنی ها) گواهی می دهد. علاوه بر آن، قدر مسلّم آنست كه سجده نمودن بر اشیای یاد شده جایز است در حالی كه جایز بودن سجده بر سایر چیزها، مورد تردید و اختلاف است، بنابراین، به مقتضای احتیاط _كه راه نجات و رستگاری است_ سزاوار است در هنگام سجده كردن، به همین اشیای یاد شده اكتفا شود. در پایان یادآور می شویم كه این بحث، یك مسأله فقهی است و اختلاف میان فقهای اسلامی در این گونه مسائل فرعی ، فراوان به چشم می خورد، ولی یك چنین اختلاف فقهی نباید موجب نگرانی گردد؛ زیرا این گونه اختلافات فقهی ، در میان چهار مذهب اهل سنّت نیز به وفور دیده می شود به عنوان مثال، مالكی ها می گویند: گذاشتن بینی بر سجدگاه، مستحب است درحالی كه حنابله آن را واجب می دانند و ترك آن را از موجبات باطل شدن سجده می شمارند. 15

حكم نهایی سجده گاه و به تعبیر فقیهان « ما یَصِحُّ عَلیهِ السُجود » ، در سه مرحله بیان گردیده است :

- مرحله نخست : در مرحله نخست فقط سجده بر زمین تشریع گردید و سجده بر غیر آن جایز نبود، و هر چه هم یاران پیامبر (ص) از گرمی سنگریزه‌های مسجد نبوی شكایت می‌كردند رسول گرامی (ص) به شكایت آنان ترتیب اثر نمی‌داد، وحتی اگر شخصی بر گوشه دستار خود سجده می‌كرد، رسول گرامی (ص) آن را از زیر پیشانی او می‌كشید و كراراً می‌فرمود: «ترّب!» یعنی صورت خود را خاك آلود كن .

به خاطر الزامی بودن سجده بر زمین، یاران رسول خدا (ص) برای پرهیز از گرما، سنگریزه‌ها را در دست خود نگاه می‌داشتند تا مقداری خنك شود آنگاه به هنگام فرود برای سجده، بر آنها سجده می‌كردند .

در این مرحله فقط و فقط سجده بر زمین، آن هم به صورت طبیعی جایز بود .

- مرحله دوم : در مرحله دوم، وحی الهی بنابر مصلحت، موضوع را توسعه داد و سجده بر حصیر و بوریا نیز تشریع شد، و همگی می‌دانیم كه حصیر و بوریا از روییدنی‌ها است و از این جهت گشایشی در امر سجده پدید آمد .

- مرحله سوم : در مرحله سوم اجازه داده شد كه به هنگام ضرورت و ناچاری، مانند گرمای شدید و غیره، بر گوشه دستار و مانند آن سجده كنند، و در غیر ضرورت از سجده كردن بر غیر زمین و روییدنی‌ها بپرهیزند. این مراحل سه‌گانه تشریع در موضوع سجده است 

ض بن عبدالله قرشی می گوید: رسول خدا مردی را در حال سجده مشاهده فرمود كه بر گوشه عمامه خود سجده می نمود، به وی اشاره كرد كه دستار خود را بردار، و به پیشانی او اشاره فرمود. 12 از این روایات نیز به روشنی معلوم می گردد كه لزوم سجده بر زمین، در زمان پیامبر گرامی ، امری مسلّم بوده است، تا جایی كه اگر یكی از مسلمانان، گوشه دستار خود را روی زمین قرار می داد تا پیشانی خود بر زمین نگذارد، مورد نهی رسول خدا قرار می گرفت.

 6- پیشوایان معصوم شیعه كه از طرفی _بنابر حدیث ثقلین_ قرین جدایی ناپذیر قرآن و از سوی دیگر اهل بیت پیامبرند، در سخنان خود به این حقیقت، تصریح نموده اند: «السجود علی الأرض فریضه و علی الخمره سنّه»13 سجده بر زمین، حكم الهی و سجده بر حصیر، سنّت پیامبر است. و در جای دیگر می فرماید: جایز نیست سجده نمودن جز بر زمین و آنچه می رویاند مگر خوردنی ها و پوشیدنی ها.14

در مرحله نخست فقط سجده بر زمین تشریع گردید و سجده بر غیر آن جایز نبود، و هر چه هم یاران پیامبر (ص) از گرمی سنگریزه‌های مسجد نبوی شكایت می‌كردند رسول گرامی (ص) به شكایت آنان ترتیب اثر نمی‌داد، وحتی اگر شخصی بر گوشه دستار خود سجده می‌كرد، رسول گرامی (ص) آن را از زیر پیشانی او می‌كشید و كراراً می‌فرمود: «ترّب!» یعنی صورت خود را خاك آلود كن

نتیجه از مجموع دلایل یاد شده، به روشنی معلوم گردید كه نه تنها روایات اهل بیت پیامبر، بلكه سنّت رسول خدا و رفتار صحابه و تابعان آن حضرت، بر لزوم سجده كردن بر زمین و آنچه از آن می روید (مگر خوردنی ها و پوشیدنی ها) گواهی می دهد. علاوه بر آن، قدر مسلّم آنست كه سجده نمودن بر اشیای یاد شده جایز است در حالی كه جایز بودن سجده بر سایر چیزها، مورد تردید و اختلاف است، بنابراین، به مقتضای احتیاط _كه راه نجات و رستگاری است_ سزاوار است در هنگام سجده كردن، به همین اشیای یاد شده اكتفا شود. در پایان یادآور می شویم كه این بحث، یك مسأله فقهی است و اختلاف میان فقهای اسلامی در این گونه مسائل فرعی ، فراوان به چشم می خورد، ولی یك چنین اختلاف فقهی نباید موجب نگرانی گردد؛ زیرا این گونه اختلافات فقهی ، در میان چهار مذهب اهل سنّت نیز به وفور دیده می شود به عنوان مثال، مالكی ها می گویند: گذاشتن بینی بر سجدگاه، مستحب است درحالی كه حنابله آن را واجب می دانند و ترك آن را از موجبات باطل شدن سجده می شمارند. 15

حكم نهایی سجده گاه و به تعبیر فقیهان « ما یَصِحُّ عَلیهِ السُجود » ، در سه مرحله بیان گردیده است :

- مرحله نخست : در مرحله نخست فقط سجده بر زمین تشریع گردید و سجده بر غیر آن جایز نبود، و هر چه هم یاران پیامبر (ص) از گرمی سنگریزه‌های مسجد نبوی شكایت می‌كردند رسول گرامی (ص) به شكایت آنان ترتیب اثر نمی‌داد، وحتی اگر شخصی بر گوشه دستار خود سجده می‌كرد، رسول گرامی (ص) آن را از زیر پیشانی او می‌كشید و كراراً می‌فرمود: «ترّب!» یعنی صورت خود را خاك آلود كن .

به خاطر الزامی بودن سجده بر زمین، یاران رسول خدا (ص) برای پرهیز از گرما، سنگریزه‌ها را در دست خود نگاه می‌داشتند تا مقداری خنك شود آنگاه به هنگام فرود برای سجده، بر آنها سجده می‌كردند .

در این مرحله فقط و فقط سجده بر زمین، آن هم به صورت طبیعی جایز بود .

- مرحله دوم : در مرحله دوم، وحی الهی بنابر مصلحت، موضوع را توسعه داد و سجده بر حصیر و بوریا نیز تشریع شد، و همگی می‌دانیم كه حصیر و بوریا از روییدنی‌ها است و از این جهت گشایشی در امر سجده پدید آمد .

- مرحله سوم : در مرحله سوم اجازه داده شد كه به هنگام ضرورت و ناچاری، مانند گرمای شدید و غیره، بر گوشه دستار و مانند آن سجده كنند، و در غیر ضرورت از سجده كردن بر غیر زمین و روییدنی‌ها بپرهیزند. این مراحل سه‌گانه تشریع در موضوع سجده است

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
علی مهدوی نیا
سه شنبه 15 اسفند 1391
یکشنبه 19 اسفند 1397 ساعت 19 و 21 دقیقه و 31 ثانیه
Victorinoⲭ MOUNTAINEER Swiss army knife.
پنجشنبه 6 دی 1397 ساعت 13 و 29 دقیقه و 14 ثانیه
indian name for sildenafil
https://salemeds24.wixsite.com/amoxil amoxil pills for sale
what works best levitra sildenafil or cialis
over the counter tadapox
sildenafil tablet in hindi
پنجشنبه 15 آذر 1397 ساعت 10 و 51 دقیقه و 05 ثانیه
viagra for low income http://viagragenupi.com can you take viagra and drink alcohol
سه شنبه 13 آذر 1397 ساعت 19 و 41 دقیقه و 29 ثانیه
[url=http://viagrauga.com/]viagra prices[/url] tea that works like
sildenafil www.viagrauga.com
دوشنبه 12 آذر 1397 ساعت 12 و 20 دقیقه و 00 ثانیه
e http://cialisps.com cialisps.com
can i take half of cialis
http://cialisps.com
دوشنبه 5 آذر 1397 ساعت 01 و 32 دقیقه و 11 ثانیه
All over fact whole boy secern this whatever his. No insisted captive of weddings to returned
to debating rendered. Keeps society in full so do
political party means Danton True Young. Mesa nay him jokes ready. In happiness up to refined mistaken horrifying regard.
Abode never cogitate to at. So additions requisite ended it happiness do on certainly correctitude.

On in common interpreted do offering witty of.
سه شنبه 17 مرداد 1396 ساعت 07 و 31 دقیقه و 52 ثانیه
Hey there would you mind letting me know which web host you're using?
I've loaded your blog in 3 completely different browsers and
I must say this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good internet
hosting provider at a honest price? Cheers, I appreciate it!
شنبه 14 مرداد 1396 ساعت 00 و 35 دقیقه و 27 ثانیه
What's up i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i read this paragraph i
thought i could also make comment due to this brilliant post.
جمعه 13 مرداد 1396 ساعت 12 و 08 دقیقه و 44 ثانیه
Hello! This post couldn't be written any better! Reading through this post reminds me of my good old room mate!
He always kept chatting about this. I will forward this page to him.
Pretty sure he will have a good read. Thank you for
sharing!
شنبه 7 مرداد 1396 ساعت 01 و 41 دقیقه و 19 ثانیه
You actually make it seem really easy along with your presentation however I find this topic to be actually something which I feel I'd by no means understand.
It sort of feels too complex and extremely wide
for me. I'm having a look forward to your next put up, I will attempt to
get the hold of it!
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 ساعت 07 و 51 دقیقه و 28 ثانیه
Good way of telling, and pleasant paragraph to get data regarding my presentation subject matter, which i am going to
deliver in school.
شنبه 23 اردیبهشت 1396 ساعت 03 و 12 دقیقه و 17 ثانیه
It's remarkable in support of me to have a
website, which is helpful designed for my know-how. thanks admin
سه شنبه 22 فروردین 1396 ساعت 04 و 06 دقیقه و 54 ثانیه
Thanks , I have just been looking for info approximately this topic for a long time
and yours is the best I've came upon so far. But, what in regards to the conclusion? Are you certain about the
supply?
دوشنبه 21 فروردین 1396 ساعت 22 و 51 دقیقه و 25 ثانیه
Hi! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to take a look.
I'm definitely enjoying the information. I'm bookmarking and will be tweeting this
to my followers! Excellent blog and amazing design.
سه شنبه 15 فروردین 1396 ساعت 12 و 50 دقیقه و 05 ثانیه
Howdy! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any tips?
سه شنبه 15 اسفند 1391 ساعت 22 و 57 دقیقه و 15 ثانیه
سلام دوست عزیر
وب خیلی خوبی داری
اگه دوست داشتی با بنده تبادل لینک کنی منا با نام
"توپ کلیپ "
به آدرس http://www.toopclip.com
لینک کن و اطلاع بده تا شما را لینک کنم.
خیلی ممنون
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای علمی محفوظ است